Aktuálně

Výběrové řízení na pracovní místo hajného.
Lesní správa Orlík nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení
na pozici hajného, lokalita Hraběšín u Kutné hory.
Minimální odborné vzdělání střední lesnická škola.
K dispozici služební byt, auto, telefon.

Bližší informace
tel.: 604300664
Ing. Richard Zieris,
nebo e-mail: k.s.hrabesin@worldonline.cz.
(uveřejněno: 12.12.2019)

 
 
 
 
 
 
 

Partnerské odkazy

O panství Orlík

Na základě zákona č. 229/1991 byl v roce 1992-1993 navrácen Karlu Schwarzenbergovi rozsáhlý historický majetek tzv. „sekundogenitury“ v Čechách na pomezí jihočeského a středočeského kraje (Orlík nad Vltavou) a v blízkosti Kutné Hory (Hraběšín). Jednalo se o více než 10 tisíc ha lesů, na 362 ha rybníků, 454 ha polí, 439 ha luk, 30 ha pastvin a 243 ha ostatní plochy. K tomu četný soubor stavebních nemovitostí v různém stavu zachovalosti, zčásti provozně využitelných, ale i památkově chráněných, z nichž nejznámější pro veřejnost je bezesporu národní kulturní památka Zámek Orlík nad Vltavou s přilehlým parkem.

Line Erb

K obhospodařování majetku byla založena v roce 1992 společnost ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o.  Lesní, rybniční a zemědělské hospodářství bylo do roku 2007 obhospodařováno přímo podnikatelským subjektem fyzickou osobou „Karel Schwarzenberg, Lesní správa Orlík nad Vltavou“. Z důvodů majetkového a společenského vývoje je v roce 2007 ukončena podnikatelská činnost subjektu Karel Schwarzenberg, ze kterého zůstalo zavedené logo „KS Lesní správa“ a veškeré hospodaření přešlo pod společnost ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. Správu nad majetkem převzal Jan Schwarzenberg, syn Karla Schwarzenberga, který je od roku 2001 vlastníkem plošně převažující části majetku v Čechách.

Line logo LS


ask

Více o zajímavých nemovitostech v panství Orlík naleznete zde

Prodej dřeva